kacang lupa kulitnya

Kacang Lupa Kulitnya

Arti Peribahasa “Kacang Lupa Kulitnya” adalah seseorang yang lupa diri asal muasalnya.
Bersikap sombong atas apa yang didapatkan / dicapainya, misalnya kesuksesan, kekayaan, jabatan. Peribahasa ini biasa digunakan untuk sindiran halus dan sopan dalam pergaulan.

Baca Juga  Arti Peribahasa Besar Pasak Daripada Tiang