kacang lupa kulitnya
Peribahasa,  Rujak Lambe,  Teks

Arti Peribahasa Kacang Lupa Kulitnya

Kacang Lupa Kulitnya

Arti Peribahasa “Kacang Lupa Kulitnya” adalah seseorang yang lupa diri asal muasalnya.
Bersikap sombong atas apa yang didapatkan / dicapainya, misalnya kesuksesan, kekayaan, jabatan. Peribahasa ini biasa digunakan untuk sindiran halus dan sopan dalam pergaulan.

Baca Juga  Arti Peribahasa Adat Teluk Timbunan Kapal, Adat Gunung Tepatan Kabut