Ojo Kuminter Mundak Keblinger, Ojo Cidro Mundak Ciloko

Makna Petuah Jawa Sunan Kalijaga “Ojo Kuminter Mundak Keblinger, Ojo Cidro Mundak Ciloko”

Petuah Jawa Rujak Lambe Teks

Ojo Kuminter Mundak Keblinger, Ojo Cidro Mundak Ciloko

Makna Petuah Jawa Sunan Kalijaga “Ojo Kuminter Mundak Keblinger, Ojo Cidro Mundak Ciloko” adalah jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar tidak celaka.

Baca Juga  Filosofi Sunan Drajat - Mèpèr Hardaning Pancadriya