Geguritan Jawa Amal Olo Becik Ana Kubur

Geguritan Bab Amal Olo Becik Ana Kubur

Geguritan Petuah Jawa Seni & Budaya Teks

Amal Olo Becik Ana Kubur

Wondene amal olo
Ana kubur dadi kanca
Rupa asu rupa celeng
Rupa ketek kalabang ulo

Banjur ngerah ngerangsang
Tanp leren saben dino
Nek elikake banjur mun
Aku iki amalmu olo

Wondene amal bagus
Ana kubur dadi kanca
Rupa wong ingkang bagus
Ingkang ayu kang sampurno

Wong kang mati banur nuli
Enggal takon sinten sampeyan
Nuli jawab kula nik
Amal sahid badan sampeyan

Anggen kula wonten ngriki
Perlu njagi ing sampeyan
Sampeyan wonten ngriki
Sampun ngantod kesangsaran

Kula matur ing sampeyan
Sugeng sare kang sakeca
Wonten kubur kula tanggel
Boten wonten anapa-napa

Kawula sampun cekap
Ngengetaken para panduka
Boten namng kula aturi
Ngenget-enget kang sak nyata

Baca Juga  Arti Peribahasa Dimana Lalang Habis, Disitu Api Padam