Geguritan Jawa Pitutur Dateng Sederek

Geguritan Jawa Pitutur Dateng Sederek

Geguritan Seni & Budaya Teks

Pitutur Dateng Sederek

Dherek jaler, dherek isteri
Sampun ngantos sami mungkur
Dateng napa wontenipun
Ingkang sampun kula matur

Wonteniun anggen kulo
Angaturi ing pitutur
Wonten Qur’an wonten Hadist
Wonten kitab kang misuwur

Kulo matur sewu nuwun
Dateng para derek kulo
Ingkang sami merlehaken
Mirengaken atur kula

Hai para derek kula
Mugi-mugi hanampiyo
Atur kula kanti seneng
Sampun ngantos paring duka

Baca Juga  Makna Petuah Jawa Sunan Kalijaga "Ojo Milik Barang Kang Melok, Ojo Mangro Mundak Kendho"