makna kakehan gludhug, kurang udan
Arti / Makna,  Filosofi,  Pepatah,  Petuah Jawa,  Rujak Lambe

Makna Pepatah Jawa Kakehan Gludhug, Kurang Udan

Kakehan Gludhug, Kurang Udan

Pepatah Jawa “Kakehan Gludhug, Kurang Udan” bermakna orang yang banyak bicara tetapi tidak ada bukti konkret yang nyata.

Baca Juga  Arti Peribahasa Memancing di Air Keruh