• surat perintah perjalanan dinas sppd maestro media
    Software Development,  Teknologi

    Paparan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

    Paparan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; Dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya. Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh: Atasan langsungnya, sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh…

    Komentar Dinonaktifkan pada Paparan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)