Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan
Petuah Jawa,  Rujak Lambe,  Teks

Makna Petuah Jawa Sunan Kalijaga “Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan”

Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan

Makna Petuah Jawa Sunan Kalijaga “Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan” adalah jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu.

Baca Juga  Biografi Sunan Ampel (Raden Rahmat)