Geguritan Jawa Bekti Kang Maha Suci
Geguritan,  Petuah Jawa,  Seni & Budaya,  Teks

Geguritan Bab Bekti Kang Maha Suci

Bekti Kang Maha Suci

Bektinoso siro iku
Maring kang Maha Suci
Mbok menawa Gusti Allah
Paring bungah bakda mati

Nemenana nggonmu golek
Kanggo sangu awak iro
Ora ana sesangune
Sakliyane amal iro

Aja pisan siro sangu
Mati nggawa amal ala
Balk siro sesanguha
Amal becik kang sak nyata

Rupane amal becik
Nggonmu pada gelem taat
Rupane amal ala
Nggonmu padha laku maksiat

Baca Juga  Kita sering takjub pada sebuah penemuan, tapi lupa dengan yang menciptakan