Geguritan Jawa Eling Pati

Geguritan Bab Eling Pati

Eling Pati Eling-eling sira manungsa Kabeh iku bakal mati Pumpung durung sira iku Katekanan maring pati Rasane pecat nyawa Luwih banget lara niro Katimbang kabeseti Sakabehe kulit iro Ora no penawar Sakliyane taat iro Aja pisan siro lali Maring shalat fardhu iro Rasane wong ana kubur Luwih lara luwih susah Nek wis tangi panelangsane Luwih […]

Selengkapnya
Geguritan Jawa Golek Pangan

Geguritan Bab Golek Pangan

Golek Pangan Padha siro lumaku-ha Kanggo sebab golek pangan Supayane urip iro Ana donya bisa aman Aja pisan siro iku Ngarep-arep pawewehan Supayane urip iro Sisa kajen kinasihan Dha niyato siro iku Nggone padha golek pangan Supayane siro iku Nggone golek oleh ganjaran Sakwuse padha oleh Nuli enggal dha dipangan Sakwuse padha mangan Nuli eling […]

Selengkapnya
Geguritan Jawa Nyusahi Landerat

Geguritan Bab Nyusahi Landerat

Nyusahi Landerat Ojo susah kurang sandang Kurang pangan saben dino Nyusahno siro iku Ing landrate awak iro Nggone tunggu landrat iku Ono oro-oro mahsyar Lawase nggone tunggu Seket ewu tahun ndonya Lumrahe para manungsa ada sambat ngaru ara Pating jlerit pating glembor Sebab payah awak iro Nek wis landrat terus nguwot Luwih lunyu luwih angel […]

Selengkapnya
Geguritan Jawa Uwot

Geguritan Jawa Uwot

Uwot Wajib siro gawe apik Gawe jembar uwat iro Sebabe apik jembar Ana lahan pitung perkara Perkarane iman iro Kaping pindo kudu mantep Perkarane Islam iro Kaping telu kudu narimo Ing anane awak iro Kurang nyandang kurang mangan Larang susah aja ngersula Kaping papat kudu lumo Maring sanak kadang iro Aja pisan gawe serik Maring […]

Selengkapnya