Geguritan Jawa Bekti Bapa Biyung
Geguritan,  Seni & Budaya,  Teks

Geguritan Jawa Bekti Bapa Biyung

Bekti Bapa Biyung

Wajb siro gawe seneng
Marng bapa biyung iro
Wajib siro gawe rukun
Maring sanak tangga niro

Aja pisan padha takat
Karo sanak tangga niro
Supayane bisa seneng
Sak larase urip iro

Ngelingana angnmu urip
Ora gawe ana ndonya
Ganti tahun ganti sasi
Ganti dina tekan loyo

Aja pisan gawe susah
Maring para dulur iro
Wajb siro gawe bungah
Maring para mara tuwa

Wajib siro kudu nurut
Maring bapa guru iro
Semangsane ora nurut
Calon susah awak iro

Wajib siro duwe welas
Karo para tangga siro
Luwih wajib nggonmu welas
Maring para dulur iro

Baca Juga  Satrio Piningit Kekinian - Cerita di Balik Orang-Orang Belakang Layar