Geguritan Jawa Bungah Ana Donya

Geguritan Bab Bungah Ana Donya

Geguritan Petuah Jawa Seni & Budaya Teks

Bungah Ana Donya

Ojo siro banget-banget
Nggonmu bungah ana donya
Malaikat juru pati
Ngelirak-ngelirik marang sira

Olehe ngelirik malaikat
Arep njabut nyawa ira
Nggone njabut angenteni
Dawuhe Kang Maha Mulya

Sak wuse didawuhi
Banjur tandang karo kanda
Aku iki mung sakdermo
Kowe ora kena semaya

Baca Juga  Arti Peribahasa Bagaimana Ditanam Begitulah Dituai